Що зміниться в управлінні відходами видобувної промисловості (DiXi Group)

Що зміниться в управлінні відходами видобувної промисловості (DiXi Group)
Джерело зображення: https://www.facebook.com/dixiUA

В Україні найвищі серед європейських країн обсяги утворення відходів видобувної промисловості. Це пов’язано із тим, що держава ніколи не опікувалася питанням комплексного управління такими відходами. Щоб вирішити проблему їх накопичення та виконати вимоги для вступу в ЄС, Міндовкілля опубліковало проєкт закону «Про управління відходами видобувної промисловості». Громадськість закликають надсилати свої коментарі щодо нього до 20 березня 2024 року. Пише на сторінках DiXi Group експертка проєкту «Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до Європейського зеленого курсу» Світлана Романко*.

Сьогодні актуальною стає проблема з накопиченням відходів видобувної промисловості. Як зазначає Міндовкілля у пояснювальній записці до законопроєкту, в Україні найпоширенішим способом поводження з такими відходами є розміщення їх у відвали, шламосховища, хвостосховища, полігони та інші накопичувачі. Такий спосіб зберігання займає землі, в тому числі й родючі, та досить часто є джерелом забруднення повітря, ґрунтів і підземних вод. 

Великі обсяги утворення відходів видобувної промисловості зумовлені тим, що часто кількість корисних копалин становить лише невелику частку загальної маси видобутого матеріалу. Обсяги їх утворення в Україні є найвищими серед європейських держав. Накопичення залишилися ще з часів СРСР та з кожним роком зростають, в тому числі й через те, що держава ніколи не опікувалась питанням комплексного управління відходами видобувної галузі.

Наразі немає уніфікованого нормативно-правового акту, спрямованого на врегулювання питань управління відходами видобувної промисловості. Уклавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна зобов’язалася імплементувати низку acquis ЄС, зокрема і Директиву №2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості. Цей документ передбачає заходи, процедури та вказівки для запобігання або зменшення, наскільки це можливо, будь-яких несприятливих впливів на навколишнє середовище, зокрема воду, повітря, ґрунт, фауну, флору та ландшафт, а також будь-яких ризиків для здоров’я людини, спричинених поводженням із відходами видобувних галузей. 

На підставі згаданої Директиви, а також внесення змін і доповнень до Директиви 2004/35/ЄС, Міндовкілля підготувало та опубліковано для громадського обговорення проєкт закону “Про управління відходами видобувної промисловості”. 

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності щодо управління відходами видобувної промисловості для попередження або зменшення негативного впливу на довкілля і здоров’я та безпеку людей, спричиненого управлінням відходами видобувної промисловості, а також запобігання аваріям на об’єктах для відходів видобувної промисловості. 

Реалізація законопроєкту дасть можливість покращити стан довкілля, зменшити використання природних ресурсів внаслідок удосконалення системи управління відходами, що покращить санітарно-епідеміологічний стан територій підприємств, установ та організацій та здоров’я населення. 

У законопроєкті: 

  • приведено національну термінологію у відповідність до європейської, сформовано нові підходи до класифікації об’єктів для відходів видобувної промисловості; 
  • визначено обов’язки усіх учасників ринку; 
  • врегульовано діяльність підприємств під час управління такими відходами та під час експлуатації відповідних об’єктів, закриття та здійснення постексплуатаційних заходів; 
  • врегульовано питання техногенних родовищ, а також управління покинутими об’єктами; 
  • сформульовано вимоги щодо отримання дозвільних документів у сфері управління відходами видобувної промисловості, а також щодо державного нагляду (контролю); 
  • визначено вимоги до фінансового забезпечення оператора з експлуатації об’єктів управління відходами видобувної промисловості; 
  • передбачено відповідальність за порушення вимог законодавства. 

Законопроєкт передбачає необхідність розробки великої кількості підзаконних нормативно-правових актів, покликаних врегулювати порядок закриття та утримання об’єктів для відходів видобувної промисловості після їх закриття; порядок виявлення та обліку покинутих об’єктів; забезпечити управління відходами видобувної промисловості, що розміщені у покинутих об’єктах та інших об’єктах, що є у власності держави, як об’єктами державної власності. 

На що варто звернути увагу розробникам проєкту закону

Розробникам проєкту закону та відповідної нормативної бази потрібно особливу увагу звертати в першу чергу на розроблення планів управління відходами видобувної промисловості на рівні підприємств, також на порядок інвентаризації об’єктів з метою виявлення покинутих об’єктів, оператор яких невідомий або припинений, та впровадження фінансових гарантій.

 

*В розділах Говорять асоціації , Говорять компанії , Надра інших деякі публікації/новини/прес-релізи компаній-надрокористувачів, сервісних компаній, асоціацій у сфері надрокористування та інших медіа можуть відтворюватися дослівно. В разі передруку редакція не здійснює додаткову перевірку викладеного, покладаючись на першоджерела.