Позначка: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля