Артезіанські свердловини: поверніть нормативній базі грамотність

Артезіанські свердловини: поверніть нормативній базі грамотність
Юрій Бистревський. Фото автора

Авторський блог

Автор: Бистревський Юрій, геолог

 

В липні 2023 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку державного обліку артезіанських свердловин. З-поміж іншого, до тексту Порядку додали дефініцію терміну “артезіанська свердловина”. Урядове визначення, на мій погляд як геолога, є хибним, вводить в оману громадян і має бути якнайшвидше виправлене. 

 

Суть питання

У широкому розумінні термінологією законодавства вважають усі слова або словосполучення, за допомогою яких у текстах законів позначаються спеціальні поняття. Фахівці з термінознавства обов’язковою ознакою законодавчого терміну (від лат. terminus – межа, кордон) називають наявність чітко окресленого змісту поняття у формі законодавчого визначення. За наявності офіційного визначення у законодавчому акті термін є нормою, еталоном для використання у всіх подальших законодавчих і підзаконних актах, діловій документації. Вигадувати нові невірні значення для існуючих загальноприйнятих термінів – це не завдання законотворчості.

В Постанові КМУ № 963 від 08.10.2012(зі змінами № 703 від 11.07.2023) визначено поняття терміну “артезіанська свердловина” – інженерна водозабірна споруда, яка є вертикальною гірничою виробкою з невеликим розміром поперечного перерізу, що призначена для забору підземних вод з різних водоносних горизонтів.

Таке вживання терміну “артезіанська свердловина” суперечить загальноприйнятому значенню не тільки в Україні, а і у світі, та не тільки в спеціальних довідниках, підручниках, а і в словниках та в енциклопедіях.

Затвердження такого визначення (дефініції) терміну у Порядку державного обліку артезіанських свердловин, згідно з  Постановою КМУ № 963 від 08.10.2012 (зі змінами № 703 від 11.07.2023), на мій погляд, безпідставне та помилкове.

Під значення “інженерна водозабірна споруда, яка є вертикальною гірничою виробкою з невеликим розміром поперечного перерізу, що призначена для забору підземних вод з різних водоносних горизонтів” підпадають всі  водозабірні свердловини для видобування підземних вод як з напірних  так і безнапірних водоносних горизонтів. І з такого визначення випливає, що «не артезіанських водозабірних свердловин» не існує, а це нонсенс! 

І це призведе до необхідності облаштування всіх водозабірних свердловин повіреними засобами вимірювальної техніки об’єму видобутих підземних вод, надання даних та інформації по свердловинам до Держгеонадр, занесенням їх до державного кадастру, наявності паспортів свердловин, подання відомостей про об’єм видобутку води. 

Підземні води за особливостям залягання, умовами живлення і циркуляції поділяються на напірні (артезіанські) та безнапірні (грунтові).

Артезіанська свердловина – це не будь-яка водозабірна свердловина, а свердловина для експлуатації саме артезіанських або напірних вод.

Артезіанські води – підземні води, які залягають  між водопроникними породами і перебувають під гідравлічним тиском. [Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: Перун, 2005]. Артезіанські води (від Artesium, латинської назви французької провінції Артуа, де ці води використовувалися з XII ст.) – напірні підземні води, які містяться у водоносних пластах гірських порід між водотривкими шарами.

Про особливість “артезіанських” свердловин досить зрозуміло та недвозначно сказано і на офіційному сайті Геологічної служби США:  “Артезіанська свердловина – це свердловина, яка виводить підземні води на поверхню без відкачування, оскільки вони знаходяться під тиском у товщі гірських порід та/або відкладів, відомих як водоносний горизонт. Коли вода у водоносному горизонті оточена шарами непроникної породи або глини, які створюють позитивний тиск на воду, він називається артезіанським водоносним горизонтом. Якщо свердловину обладнати в артезіанський водоносний горизонт, то вода в свердловині підніметься на висоту, яка відповідатиме точці, в якій досягається гідростатична рівновага. Свердловина, пробурена в такому водоносному горизонті, називається артезіанською”.

Враховуючи вищенаведене, на мою думку, необхідно внести зміни до Постанови КМУ №963 від 08.10.2012 (зі змінами №703 від 11.07.2023) щодо формулювання чітко окресленого значення терміну “артезіанська свердловина”.

 

Діалог із посадовцями

На жаль, очевидна для мене хибність урядового визначення артезіанської свердловини – не є очевидною для посадовців Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

У відповідь на моє звернення, в Міндовкілля нагадали, що до внесення згаданих вище змін до Порядку, в українському законодавстві взагалі було відсутнє визначення “артезіанська свердловина”. І термін “артезіанська свердловина – інженерна водозабірна споруда, яка є вертикальною гірничою виробкою з невеликим розміром поперечного перерізу, що призначена для забору підземних вод з різних водоносних горизонтів” було виписано з метою визначення обʼєкта ідентифікації. 

Водночас, у Міндовкілля не бачать потреби уточнити термін “артезіанська свердловина”. “Оскільки затверджене значення такого терміну застосовується для використання у цьому Порядку і не забороняє інші види терміну в інших галузях застосування”, – таке мені відповіла заступник Міністра Олена Крамаренко наприкінці липня. Таке ж відповів і заступник Міністра з питань європейської інтеграції Євгеній Федоренко у серпні: “помилка відсутня”. 

З нашого діалогу в епістолярному жанрі я роблю висновок, що обидва заступники міністра не захотіли навіть спробувати зрозуміти суть викладеного. Відтак у вересні я додатково звернувся із проханням виправити помилку до Міністерства юстиції і КМУ. Чекаю на відповіді.

Сподіваюся, що цей блог, в якості спроби публічної дискусії, знайде відгук серед моїх колег і допоможе нам спільно зробити нормативно-правову базу трішки грамотнішою.

P.S. Доки цей текст готувався до публікації, я отримав ще одну відповідь від Міндовкілля, з поясненнями заступника Голови Державної служби геології та надр України Володимира Бучка. В Держгеонадрах також переконані в коректності дефініції терміну “артезіанська свердловина”, яка охоплює всі без виключення водозабірні свердловини: 

“Вкотре наголошуємо, що термін «артезіанська свердловина» застосовується при виконанні вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 (зі змінами №703 від 11.07.2023) саме в затвердженому значенні для ведення Державного водного кадастру «визначення наявних для використання водних ресурсів» (його складової – Державного реєстру артезіанських свердловин) та визначення об’єкта ідентифікації при застосуванні вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювальної техніки об’єму видобутих підземних вод.

Додатково, термін «артезіанська свердловина» використовується в низці інших нормативних актів (Кодекс про надра, постанови Кабінету Міністрів України, накази тощо), які в понятійному визначенні узгоджені між собою та однозначно розуміються та використовуються.

Слід відмітити, що внесення будь-яких змін та уточнень, запропонованих автором звернення може призвести до викривлення розуміння інших термінологічних понять в нормативно-правовому акті та однозначності його застосування і узгодженості з іншими нормативно-правовими актами” – написав Володимир Бучко. 

Мушу відзначити, що теза посадовця Держгеонадр про використання терміну “артезіанська свердловина” в Кодексі України про надра – не цілком релевантна. В Кодексі, справді, згадуються “артезіанські свердловини”, проте визначення терміну в цьому документі відсутнє. Що, на мій погляд, тільки підсилює необхідність уточнити дефініцію, використану в Порядку державного обліку артезіанських свердловин. 

Автор: Бистревський Юрій