Бурштинове обмеження 5 кг/га: що кажуть в Держгеонадрах

Бурштинове обмеження 5 кг/га: що кажуть в Держгеонадрах
Зображення асоціативне

Що відбувається?

В Державній службі геології та надр України ще не розробляли проект змін до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин в частині 5-кілограмового обмеження видобутку бурштину-сирцю. Таке випливає з відповіді Держгеонадр на запит NADRA.INFO. Водночас, у Службі повідомили, що по розʼяснення щодо згаданого обмеження до регулятора зверталася Асоціація «Бурштинового бізнесу України». І підняті у зверненні питання, можуть взяти до уваги «у разі підготовки змін в даному напрямку»:

Як відомо, Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.09.2022 р. №341 зі змінами, внесеними наказом №400 від 26.09.2022 р., було затверджено зміни до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 р. №34/м, якими викладено в новій редакції та доповнено абзацом 2 пункт 2.3. наступного змісту:

«2.3. Обсяг (кількість) корисних копалин (мінеральної сировини), що передбачається до видобутку, визначається для кожного виду корисної копалини та конкретного родовища окремо відповідно до інструкцій Державної комісії України по запасах корисних копалин із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року № 432, але не повинен перевищувати п’яти (для вуглеводнів – десяти) відсотків від обсягу товарної продукції гірничого підприємства – корисної копалини (мінеральної сировини) родовища або ділянки надр, що приймалася для розрахунку початкової ціни продажу дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1374 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 915).

Для ділянок бурштиноносних надр, для розрахунку початкової ціни продажу дозволу на аукціоні яких застосовувався фіксований розмір плати за 1 гектар відповідної ділянки бурштиноносних надр відповідно до Кодексу України про надра, обсяг видобутку бурштину не повинен перевищувати 5 кг з одного гектару площі ділянки надр, на яку надано спеціальний дозвіл на користування надрами».

Нагадаємо, в коментарі NADRA.INFO, головний геолог групи Західнадрасервіс Юрій Неспляк нормативні обмеження обсягів видобутку бурштину-сирцю на етапі дослідно-промислової розробки назвав суттєвим стримуючим фактором для освоєння бурштиноносних надр в Україні.

Також питання обмежень обсягів видобутку бурштину на етапі дослідно-промислової розробки NADRA.INFO обговорювали з Головою Державної комісії по запасах корисних копалин Сергієм Паюком: «Що таке 50 кг бурштину [для ділянки 10 га], щоб визначити його вміст чи розподіл по площі?! Це замало, раніше під час ДПР можна було видобути до 5% від запасів, тобто при запасах родовища, наприклад, 10 тонн – можеш видобути при ДПР 500 кг бурштину-сирцю», – пояснював Голова ДКЗ.

Занепокоєні ситуацією і в Асоціації «Бурштинового бізнесу України». Голова правління Асоціації Микола Котнюк ще в липні звертався до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та Держгеонадр по розʼяснення щодо застосування обмежень видобутку на практиці (звернення Асоціації і відповідь Держгеонадр див. нижче). На думку надрокористувачів, вимога щодо не перевищення 5-ти кг на 1 га видобутого на стадії ДПР бурштину прямо суперечить та суттєво ускладнює дотримання на практиці вимог Інструкції ДКЗ із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину у зв’язку з наступним:

 • Пунктом 7.3. (абз. 9) Інструкції передбачено, що вміст бурштину оцінюється, головним чином, у блоках деталізації,  що створюються на ділянках із найбільш представницьким проявленням бурштину,  розташованих  у сприятливих  для  розробки  гірничо-геологічних умовах.  Щільність мережі розвідувальних гірничих виробок (шурфів, траншей, кар’єрів) у  блоках  деталізації  має бути достатньою для підрахунку запасів
  бурштину за категоріями. 
 • Пунктом 12.10 Інструкції, яким встановлено вимоги до відбору валових проб з метою визначення кількості покладів бурштину, передбачено, що об’єм промислової валової проби повинен складати 3-4 тис.  куб.  м.

У практичній діяльності, при відборі валових проб на поклади бурштину, щоби дотримати вимогу Інструкції щодо об’єму валової проби на рівні 3-4  тис.  куб. м.  з ділянки з найбільш представницьким проявленням бурштину (як це передбачено п. 7.3. Інструкції) обсяг видобутого бурштину з такої валової проби (а вона має бути не одна) буде в рази вищим за передбачених абз. 2 п. 2.3. Положення 5 кг бурштину з 1 га. З іншої сторони, правовою нормою іншого нормативного акту (абз. 2 п. 2.3. Положення) встановлено заборону видобувати більше ніж 5 кг бурштину з 1 га.

Таким чином, в Асоціації стверджують, що на практиці виникає ситуація коли, якщо дотриматися вимоги п. 12.10 Інструкції щодо кількісно-якісних показників відбору валових проб в об’ємі 3-4 тис. куб. м., то наслідком буде перевищення і порушення встановленого абз. 2 п. 2.3. Положення граничного обсягу видобутого бурштину не більше 5 кг бурштину з 1 га. І навпаки,  якщо дотримуватись обмеження видобувати на стадії дослідно-промислової розробки не більше ніж 5 кг бурштину з 1 га, то наслідком буде порушення вимог п. 12.10 Інструкції, оскільки, щоби не перевищити ліміт 5кг бурштину з 1 га, необхідно, щоб об’єм валової проби був суттєво нижчим за унормовані в Інструкції 3-4  тис.  куб. м:

Навіщо запровадили 5-кілограмове обмеження?

Ми просили Держгеонадра поділитися економічними розрахунками, якими обґрунтовувалася вимога щодо не перевищення 5 кг/га бурштину, видобутого на стадії дослідно-промислової розробки. Це питання залишилося без відповіді. Не знайшли ми відповіді і в офіційному документі під назвою «АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  «Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення» (завантажити).

Кого саме стосуються обмеження?

Як вже згадувалося вище, згідно з Положенням про порядок ДПР, обсяг видобутку бурштину не повинен перевищувати 5 кг з одного гектару площі для ділянок бурштиноносних надр, для розрахунку початкової ціни продажу дозволу на аукціоні яких застосовувався фіксований розмір плати за 1 гектар відповідної ділянки бурштиноносних надр відповідно до Кодексу України про надра.

Власники яких саме спецдозволів, дійсних станом на грудень 2023 р., повинні керуватися цією нормою під час ДПР бурштиноносних надр? На це питання в Службі не відповіли, наголосивши, що надання офіційних тлумачень нормативних положень законодавчих актів з метою встановлення їх однозначного та правильного розуміння і застосування на всій території держави та надання офіційних роз’яснень таких положень виходить за межі повноважень Держгеонадр, що діє відповідно до Положення. В Держгеонадрах також нагадали, що згідно з діючими Угодами про умови користування надрами, надрокористувач зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства, стандартів, правил, норм виконання робіт, пов’язаних з користуванням надрами.

В пошуках бурштину: перелік наскрізних дозволів

Водночас, у Держгеонадрах надали перелік спеціальних дозволів (сканкопію див. нижче), наданих в 2020-2023 р.. з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ).

Станом на грудень 2023 року в Україні дійсними є 69 таких спеціальних дозволів:

Житомирська обл.:

 1. 5138 – Ділянка Лопатичі-1 – ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» (термін дії 2021-2026 рр..)
 2. 5139 – Ділянка Лопатичі-2 – ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» (2021-2026)
 3. 5143 – Ділянка Будрійська – ТОВ «ЛЕЙКСТОУН» (2021-2026)
 4. 5220 – Ділянка «Ікар» – ТОВ «ІКАР МЕНЕДЖМЕНТ» (2021-2026)
 5. 5273 – Ділянка Олевськ-2 – ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» (2021-2026)
 6. 5400 – Ділянка Озле – ТОВ «ГРЕЙТ СГ ЮКРЕЙН» (2022-2027)
 7. 5401 – Ділянка Ольжине – ТОВ «ГРЕЙТ СГ ЮКРЕЙН» (2022-2027)
 8. 5402 – Ділянка Бродок – ТОВ «ГРЕЙТ СГ ЮКРЕЙН» (2022-2027)

Рівненська обл.:

 1. 5106 – Ділянка «Західна друга» – ТОВ «БУРПРОМ» (2020-2025)
 2. 5110 – Ділянка «Західна перша» – ТОВ «БУРПРОМ» (2020-2025)
 3. 5116 – Ділянка «Вільшанська» – ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (2020-2025)
 4. 5117 – Ділянка «Залісся» – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (2020-2025)
 5. 5166 – Ділянка «Зелена» – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (2021-2026)
 6. 5197 – Ділянка Клесів-2 – ТОВ “АМБЕРПРОМ” (2021-2026)
 7. 5198 – Ділянка Вежиця-2 – ТОВ «АМБЕРЛАЙТ» (2021-2026)
 8. 5207 – Ділянка Мазинська перша – ТОВ «АМБЕРПРОМ» (2021-2026)
 9. 5208 – Ділянка Мазинська друга – ТОВ «АМБЕРПРОМ» (2021-2026)
 10. 5209 – Ділянка Мазинська третя – ТОВ «АМБЕРПРОМ» (2021-2026)
 11. 5210 – Ділянка Мацківська – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (2021-2026)
 12. 5222 – Ділянка Зонецька перша – ТОВ «АМБЕРКІНГ» (2021-2026)
 13. 5223 – Ділянка Зонецька друга – ТОВ «АМБЕРКІНГ» (2021-2026)
 14. 5235 – Ділянка Агатівська – ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (2021-2026)
 15. 5236 – Ділянка «Нечаївська» – ТОВ «ВЕРТЕП» (2021-2026)
 16. 5237 – Ділянка Устинівська – ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (2021-2026)
 17. 5238 – Ділянка «Калюжна» – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (2021-2026)
 18. 5239 – Ділянка «Городовицька перша» – ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (2021-2026)
 19. 5240 – Ділянка «Городовицька друга» – ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (2021-2026)
 20. 5243 – Ділянка Вежиця-1 – ТОВ «АМБЕРЛАЙТ» (2021-2026)
 21. 5249 – Ділянка Ланівська – ТОВ «ПОТЕНЦІАЛ-ПОЛІССЯ» (2021-2026)
 22. 5250 – Ділянка Паївська – ТОВ «АМБЕРКІНГ» (2021-2026)
 23. 5251 – Ділянка «Таворівська» – ТОВ «НОРДІК-БУД» (2021-2026)
 24. 5254 – Ділянка Дакалівська – ТОВ «НОРДІК-БУД» (2021-2026)
 25. 5262 – Ділянка Канівська – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (2021-2026)
 26. 5263 – Ділянка Набоківська – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (2021-2026)
 27. 5264 – Ділянка «Варварівська друга» – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (2021-2026)
 28. 5279 – Ділянка «Варварівська перша» – ТОВ «ПЕРША ПОЛІСЬКА СТАРАТЕЛЬСЬКА АРТІЛЬ» (2021-2026)
 29. 5286 – Ділянка «Пашковська» – ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (2021-2026)
 30. 5302 – Ділянка Федорівська-16 – ТОВ «НОРДІК-БУД» (2021-2026)
 31. 5317 – Ділянка Гальбин-16 – ТОВ «БІЗНЕС ЕЛІТ ГРУП ЛТД» (2021-2026)
 32. 5318 – Ділянка Гальбин-17 – ТОВ «БІЗНЕС ЕЛІТ ГРУП ЛТД» (2021-2026)
 33. 5319 – Ділянка Гальбин-18 – ТОВ «БІЗНЕС ЕЛІТ ГРУП ЛТД» (2021-2026)
 34. 5320 – Ділянка Гальбин-25 – ТОВ «БІЗНЕС ЕЛІТ ГРУП ЛТД» (2021-2026)
 35. 5324 – Ділянка Федорівська-13 – ТОВ «АМБЕРКІНГ» (2021-2026)
 36. 5325 – Ділянка Федорівська-14 – ТОВ «АМБЕРКІНГ» (2021-2026)
 37. 5329 – Ділянка Федорівська-15 – ТОВ «ЛОГІСТИКУКРТРАНС» (2021-2026)
 38. 5331 – Ділянка Гальбин-23 – ТОВ «БІЗНЕС ЕЛІТ ГРУП ЛТД» (2021-2026)
 39. 5332 – Ділянка Гальбин-24 – ТОВ «БІЗНЕС ЕЛІТ ГРУП ЛТД» (2021-2026)
 40. 5337 – Ділянка «Дашівська» – ТОВ «ЛУТРЕЙТ» (2021-2026)
 41. 5338 – Ділянка «Адамівська» – ТОВ «ЛУТРЕЙТ» (2021-2026)
 42. 5349 – Ділянка Гальбин-29 – ТОВ «ПОЛІССЯ ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (2022-2027)
 43. 5352 – Ділянка Гальбин-26 – ТОВ «БІЗНЕС ЕЛІТ ГРУП ЛТД» (2022-2027)
 44. 5353 – Ділянка Гальбин-27 – ТОВ «БІЗНЕС ЕЛІТ ГРУП ЛТД» (2022-2027)
 45. 5354 – Ділянка Бакумівська – ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (2022-2027)
 46. 5355 – Ділянка Вербаївська – ТОВ «ЗАХІДЗЕМРЕСУРС» (2022-2027)
 47. 5360 – Ділянка Калинівська – ТОВ «ЛУТРЕЙТ» (2022-2027)
 48. 5376 – Ділянка Федорівська-6 – ТОВ «АМБЕР-ГРУП» (2022-2027)
 49. 5384 – Ділянка Федорівська-7 – ТОВ «КЕНЛІКС ПРОДАКТ» (2022-2027)
 50. 5385 – Ділянка Федорівська-8 – ТОВ «КЕНЛІКС ПРОДАКТ» (2022-2027)
 51. 5391 – Ділянка Гальбин-3 – ТОВ «ПОЛІССЯ ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (2022-2027)
 52. 5392 – Ділянка Федорівська-5 – ТОВ «АМБЕРЛАЙТ» (2022-2027)
 53. 5396 – Ділянка Гальбин-8 – ТОВ «НОРДІК-БУД» (2022-2027)
 54. 5397 – Ділянка Гальбин-7 – ТОВ «НОРДІК-БУД» (2022-2027)
 55. 5436 – Ділянка Федорівська-11 – ТОВ «АМБЕРКІНГ» (2022-2027)
 56. 5437 – Ділянка Федорівська-12 – ТОВ «АМБЕРКІНГ» (2022-2027)
 57. 5462 – Ділянка Федорівська-10 – ТОВ «ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР ПОЛІССЯ» (2023-2028)
 58. 5470 – Ділянка Рівненська-724 – ТОВ «ХУПО СЕ ТРЕЙД» (2023-2028)
 59. 5472 – Ділянка Федорівська-9 – ТОВ «АМБЕР-ГРУП» (2023-2028)
 60. 5481 – Ділянка Гальбин-2 – ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ВИДОБУВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (2023-2028)
 61. 5484 – Ділянка «Карпихинська» – ТОВ «АМБЕРКІНГ» (2023-2028)