Трагедії в кар’єрах. Сумна статистика і розбір ситуації у Львівській області

Трагедії в кар’єрах. Сумна статистика і розбір ситуації у Львівській області

В Держпраці розповіли про порушення на кар’єрі, в якому загинув екскаваторник. І розкрили дані про трагедії по Україні за 6 років

Без погодження

ТзОВ “Агробудсервіс, на кар’єрі якого в березні загинув екскаваторник, не погоджувало з Державною службою з питань праці план розвитку гірничих робіт на 2021 рік. Про це NADRA.info заявили в Держпраці у відповідь на запит*. 

План розвитку гірничих робіт по Південно-Тростянецькому родовищу пісків на 2021 рік не надавався для погодження до Головного управління Держпраці у Львівській області“, – йдеться у відповіді Держпраці.

Довідково: За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТзОВ Агробудсервіс” засноване в 1993 р. Статутний капітал станом на 05.04.2021 – 807 802 грн.  Засновники компанії станом на 05.04.2021: ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” і ТОВ “Ефе Бетон” (50/50%). Кінцевими бенефіціарними власниками ТзОВ “Агробудсервіс” значаться Четінджевіз Онур і Четінджевіз Іхсан (обидва – Туреччина). Четінджевіз Онур також є засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “Юнашківський гранкар’єр”, яке володіє спецдозволом №3868 на видобування мігматиту у Вінницькій обл.

 

За даними Держпраці у ТзОВ Агробудсервіс працює 37 осіб.

 

Товариство включає наступні структурні підрозділи: служба охорони праці, кар’єр Південно-Тростянецького родовища пісків та вапняків, дробарно-сортувальна дільниця, дільниця помолу вапняка, електрогосподарство, газове господарство заправна станція, свердловина № 1.

Основними видами діяльності Товариства є видобування пісків, придатних в якості сировини для виробництва кладочних, штукатурних розчинів та вапняків, придатних в якості сировини для виробництва вапна, борошна вапнякового та для дорожнього будівництва.

Товариство отримало спеціальний дозвіл №246 від 06.03.1995 р на користування надрами Південно-Тростянецького родовища пісків та вапняків, розташованого на відстані 0,2 км від південно-східної околиці с. Тростянець Миколаївського району Львівської області. Термін дії спеціального дозволу – до 06.03.2035 року.

Крім цього на право розробки Південно-Тростянецького родовища пісків та вапняків Товариство володіє наступною дозвільною та проектно-технічною документацією:

 • Акт про надання гірничого відводу, наданий Львівською обласною радою 21.12.2017р. №108.
 • Проект розробки та рекультивації Південно-Тростянецького кар’єру пісків в Миколаївському районі Львівської області погоджений в територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Львівській області (лист №2/06-01-06/612 від 27.02.2013р).
 • При цьому, план розвитку гірничих робіт по Південно-Тростянецькому родовищу пісків на 2021 рік не надавався для погодження до Головного управління Держпраці у Львівській області.
 • Також, Товариство отримало наступні Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
 • Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (відкриті гірничі роботи, роботи у вибухопожежонебезпечних зонах, роботи в діючих електроустановках понад 1000 В, маркшейдерські роботи) № 0699.17.46 від 18.12.2017 р., термін дії Дозволу до 18.12.2022р.
 • Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (роботи у вибухопожежонебезпечних зонах) № 0656.19.46 від 11.09.2019 р., термін дії Дозволу до 11.09.2024р.
 • Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування для видобутку, транспортування дроблення сортування корисних копалин) № 0331.20.46 від 03.07.2020 р., термін дії Дозволу до 03.07.2025 р.;
 • Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (устаткування, пов’язане з використанням та зберіганням небезпечних речовин, устаткування для видобутку, транспортування дроблення сортування корисних копалин) № 0700.17.46 від 18.12.2017 р., термін дії Дозволу до 18.12.2022р (дані Держпраці).

Порушення фіксувалися і раніше, але виправлялися

В Службі також повідомили, що остання планова перевірка з питань охорони праці, промислової безпеки та державного гірничого нагляду на ТзОВ Агробудсервіс була проведена у період з 14.09.2020 р. по 24.09.2020р. За результатами перевірки було видано акт перевірки №13/18/256/0449 від 24.09.2020р. та припис №13/18/256/0449-0362 від 24.09.2020р. У ході перевірки були виявлені наступні порушення:

 1. В протоколах засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників. Товариства за 2020 рік не зазначено в повному обсязі нормативно-правові акти з охорони праці (інструкції з охорони праці по професії та по видах робіт), щодо яких проводилась перевірка та додержання яких входить до  функціональних обов’язків цих працівників. 
 2. В журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці не вказується вік особи, якій проводиться інструктаж. 
 3. В наказі по Товариству №11-а від 03.01.2020 р. про порядок проведення вступного інструктажу не зазначено фахівця, відповідального за проведення вступного інструктажу.
 4. Особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, що ведуться у Товаристві, не відповідають вимогам НПАОП 0.00-7.17-18.
 5. У товаристві відсутній план роботи  служби охорони праці на 2020 р.      
 6. На зведеному плані гірничих робіт не зазначено у повному обсязі трасу технологічної автомобільної дороги з горизонту +290,0 м до видобувного вибою на горизонті +337,0 м у південній частині родовища.
 7. Не представлено повздовжній профіль технологічної автомобільної дороги з горизонту +290,0 м до видобувного вибою на горизонті +337,0 м у південній частині родовища.
 8. На кар’єрі на проведення робіт підвищеної небезпеки не у всіх випадках видаються письмові наряди відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.24-10.
 9. Відповідальними працівниками Товариства не проводиться перевірка справності гірничих машин, що використовуються для проведення гірничих робіт на кар’єрі, відповідно до   вимог НПАОП 0.00-1.24-10.
 10. Розроблений у товаристві графік планово-попереджувальних ремонтів гірничо-транспортних машин на 2020 рік не містить у повному обсязі усіх транспортних засобів, що перебувають в експлуатації.
 11. Гірничі виробки кар’єру, де є небезпека падіння в них працівників не в повному обсязі позначено запобіжними знаками, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.24-10.
 12. У Товаристві не призначено посадові особи з метою забезпечення вирішення конкретних питань охорони праці, пов’язаних з роботою устатковання для дроблення та сортування гірничої маси
 13. На дільниці відсутній затверджений перелік  робіт підвищеної небезпеки згідно з НПАОП 0.00-2.01-05  
 14. На дільниці  у небезпечних зонах  робочих місць  не зроблені написи про безпечні способи ведення робіт і застережні заходи та не вивішені знаки, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.82-18.
 15. Обслуговуючі майданчики просіювальної установки Ozfen не оснащені  суцільною обшивкою по низу перил на висоту 0,14 м. 
 16. Не у всіх випадках перед пуском виробничого устаткування подаються звукові сигнали відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.82-18.
 17. На дільниці в Книгу прийому та здачі змін не вносяться записи про причини несправностей устаткування і заходи, вжиті щодо їх усунення
 18. ТзОВ Агрорбудсервісне складено повідомлення про результати ідентифікації  об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 і не надіслано його відповідному територіальному органу  Держпраці.
 19. Відсутній журнал технічних оглядів обходів зовнішніх газопроводів.
 20. В інструкціях з охорони праці при експлуатації газовикористовуючого обладнання   не враховані вимоги безпеки, викладені в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювач устаткування.     
 21. В ШРП відсутні режимна карта та інструкція з експлуатації і схеми газопроводів.
 22. Біля газовикористовуючої установки не вивішено схеми газопроводів і обладнання з зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури.
 23. Підприємством виконувались роботи підвищеної небезпеки: технічне обслуговування, ремонт та налагодження газовикористовуючого сушила без розроблення інструкції з охорони праці при виконанні даного виду робіт та проведення інструктажу працівників.
 24. Не проведено перевірку і прочищення газоходів і димової труби газовикористовуючого сушила.
 25. Не проведено вимірювання опору ізоляції кабельних ліній електроустановок АЗС.
 26. На АЗС відсутня технологічна схема розташування  трубопроводів, а також запірних пристроїв на них.
 27. При проведенні опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства в Акті опосвідчення стану безпеки електроустановок в Заходах щодо усунення допущених порушень не зазначено осіб, відповідальних за їх усунення. 
 28. Копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок Товариства, по закінченні звітного періоду, не направляються в Головне управління Держпраці у Львівській області.
 29. Не зареєстровано в ГУ Держпраці у Львівській області   декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці  на виконання    робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та на експлуатацію устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме, трансформаторної підстанції КТП 10/0,4 кВ.
 30. Не поновлено знаки безпеки на  вхідних дверях до трансформаторної підстанції  КТП 10/0,4.
 31. В журнал періодичних інструктажів не вносяться записи про проведення персоналу з першою кваліфікаційною групою по електробезпеці інструктажів відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.21-98. 
 32. Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в “Журнал обліку і зберігання засобів захисту”.
 33. Невипробувані засоби захисту  не вилучені з експлуатації із записом в журнал зберігання засобів захисту. 
 34. Не затверджено наказом по Товариству перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками. 
 35. У Товаристві не ведеться облік роботи свердловини відповідно до вимог НПАОП 14.0-4.01-84 .
 36. У Товаристві не призначено посадові особи  з метою  забезпечення вирішення конкретних питань охорони праці та охорони надр, пов’язаних з експлуатацією свердловини.
 37. Окремі пункти маркшейдерської опорної мережі не очищені від кущів та трави.
 38. У Товаристві не ведеться Книга обліку руху гірничої маси  по  Південно-Тростянецькому родовищу пісків відповідно до вимог НПАОП 00.0-5.02-76.
 39. В Книзі маркшейдерських вказівок відповідальними працівниками не вносились у 2020 році  записи щодо відхилень від проектної документації та інших питань, що належать  до компетенції маркшейдерської служби.
 40. Не проведена поповнююча зйомка гірничих виробок кар’єра Південно-Тростянецького родовища пісків  за результатами його роботи у ІІ кварталі 2020 року.

За допущені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу було притягнено 3 посадових осіб Товариства у тому числі, директора Товариства Шана Ісаждана.

20.10.2020 року Головне управління Держпраці у Львівській області  одержало повідомлення та підтверджуючі матеріали ТзОВ Агробудсервіс  про усунення у повному обсязі порушень, зазначених у приписі № 13/18/256/0449-0362 від 24.09.2020р.

У період з 15 грудня по 16 грудня 2020 року фахівцями Головного управління Держпраці у Львівській області було проведено позапланову перевірку виконання припису №13/18/256/0449-0362 від 24.09.2020р, за результатами якої було встановлено, що порушення, зазначені у приписі, усунено у повному обсязі.

На якому етапі розслідування?

Наказом Головного управління Держпраці у Львівській області створена спеціальна комісія з розслідування зазначеного нещасного випадку (наказ № 42-НВ від 17.03.2021р). 

За результатами розслідування будуть з’ясовані обставини та причини настання нещасного випадку, установлено осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та розроблений план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

Статистика нещасних випадків по Україні

Загалом за 2015-2020 рр., за даними Держпраці, в кар’єрах України сталося 34 випадки зі смертельними наслідками. 

За видами подій, найбільша кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних з виробництвом, припадає на:

 1. ДТП на авто- та залізничному транспорті (21 % від загальної кількості загиблих).
 2. Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо (18 %).
 3. Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються (15 %).

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні – 82% або 28 випадків. Через технічні причини сталося – 15% або 5 випадків, психологічних причин – 3% або 1 випадок.

Найпоширенішими організаційними причинами стали:

 1. Невиконання вимог інструкцій з охорони праці;
 2. Невиконання посадових обов’язків;
 3. Порушення технологічного процесу.

 

*Зв’язатися з ТОВ “Агробудсервіс” за телефонами, вказаними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, не вдалося. Редакція NADRA.info просить компанію вийти на зв’язок і готова опублікувати коментарі щодо трагедії чи інформації, наданої Держпраці. Наші контакти тут.

 

Читайте також: Хто отримав спецдозволи на користування надрами у березні 2021 р.?

Читайте також: Володимир Семенюк: Smart Energy розглядає можливість експансії на захід України

Читайте також: Андрій Бродський: “Черга з бажаючих купити ОГХК – блеф!”

Читайте також: Геоінформ готує до запуску Національний геологічний портал

Читайте також: Піщані потоки. Кому дозволено видобувати пісок з Десни, Дніпра і Південного Бугу?

 

Джерело фото: https://www.facebook.com/MNSLVIV/posts/3843053482442790