NADRA.INFO: Потрібен механізм забезпечення роботи видобувних обʼєктів, яким зупиняється дія спецдозволу

NADRA.INFO: Потрібен механізм забезпечення роботи видобувних обʼєктів, яким зупиняється дія спецдозволу
Фото: https://nadrayuzivska.com/

ІА NADRA.INFO звертається до Ради національної безпеки і оборони України із пропозицією ініціювати обговорення та ухвалення механізму, який забезпечить функціонування видобувних обʼєктів, а відтак захистить Державу і громадян від збитків і ризиків, викликаних зупиненням дії спецдозволів на користування надрами на виконання нових вимог Кодексу України про надра.

«Надрокористування в Україні наповнює бюджети всіх рівнів мільярдами гривень податків, створює сотні тисяч робочих місць і буде фундаментом для відбудови України після Перемоги. 

 

Законодавчою основою регулювання галузі є Конституція України і Кодекс України про надра (Кодекс). Конституція визначає, що надра є власністю Народу України. Одним із завдань Кодексу про надра є охорона прав та законних інтересів громадян України, зокрема майна в надрах.

 

Саме правам та інтересам громадян, які формують економічну безпеку Держави, завдало шкоди нераціональне використання змін до Кодексу після 28.03.2023.

 

Так, у березні та квітні 2023 року Державна служба геології та надр України, виконуючи нові норми Кодексу про надра прийняла рішення про зупинення дії низки спецдозволів на користування надрами, що призвело до зупинки відповідних гірничих проектів  (титановий Group DF і газовидобувний Smart Energy). За півкроку від зупинення спецдозволу опинився і стягнутий в дохід держави Демурінський ГЗК.

Як показує згадана вище ситуація, в Україні, на жаль, відсутній дієвий механізм збереження функціонування гірничого підприємства в межах ділянок надр, права на користування якими тимчасово або повністю зупинені, на період, коли такі гірничі підприємства почнуть функціонувати на підставі відновлених дійсних, або нових дозволів.

 

Держава в особі відповідних органів та служб, зобовʼязана забезпечити раціональне користування надрами, з урахуванням прав та законних інтересів громадян, включаючи майно в надрах, і виходячи з міркувань національної безпеки (що особливо важливо в час війни, розвʼязаної РФ).

 

Відтак, зупиняючи дію спецдозволу на користування надрами, Держава повинна діяти у спосіб, який дозволить захистити права та інтереси громадян і сприяти досягненню цілей щодо захисту суверенітету. 

 

Особливо гостро така потреба проявляється у випадку припинення прав користування надрами для підприємств, технологічні процеси на яких відносяться до неперервного типу, наприклад, вуглеводнів», – йдеться у зверненні:

 

У зверненні також наголошується, що кожен день простою діючої газовидобувної свердловини призводить до неможливості отримати потрібні Державі обсяги енергоресурсів, а також завдає збитків – не лише бізнесу, але і Державі, у вигляді зокрема безповоротних втрат майна родовищ в надрах:

  1. Рента виникає, і Держава отримує її виключно у разі фактичного використання надрами. Рента не сплачується при простоях.
  2. При довготривалій зупинці розробки родовищ вуглеводнів на деяких родовищах відбуваються незворотні процеси, а саме, обводнення покладів і свердловин, які зупинені. Отже, фактично зменшується обсяг достовірних видобувних запасів родовища. Це впливає на обсяги майбутнього видобутку.
  3. Зростають ризики не відновлення видобувних параметрів свердловин в результаті примусово виведення із експлуатації на тлі того, що Держава надає державну підтримку у формі пільгових ставок ренти за нарощування обсягів видобування.
  4. Зупинка гірничих підприємств посилює соціальну напругу та екологічні ризики.

Відтак пропонується «невідкладно обговорити з фахівцями видобувної галузі і ухвалити рішення РНБО щодо запровадження перехідного механізму для забезпечення функціонування видобувних підприємств, яким зупиняється дія спецдозволу».

Такий механізм може передбачати кілька етапів:

  1. Визначення незмінної частини операційних процесів та робіт гірничого підприємства.
  2. Визначення на підставі матеріалів бухгалтерського обліку розміру операційних витрат, що виникають під час виконання операційних робіт, визначених пунктом 1, у тому числі і рентної плати за користування надрами та з обовʼязковим збереженням заробітних плат трудовому колективу підприємства.
  3. Укладення між уповноваженою державою особою та менеджментом гірничого підприємства договору про виконання робіт (з оплатою у натуральній формі).
  4. Контроль за діяльністю надрокористувача з боку уповноваженої державою особи/органу/служби, на яку покладається розпорядження приналежними державі видобутими корисними копалинами.

По суті, пропонується, щоб Держава, зупиняючи дію спецдозволу, забезпечувала збереження свого майна в надрах шляхом утримання технологічних процесів (у першу чергу, газовидобування) та цінність видобувних активів, і наймала поточний менеджмент для виконання конкретних виробничих завдань.

Також зазначається, що такий механізм має бути тимчасовим на період, доки Держава у законний спосіб не вирішить подальшу долю надрокористувача, якому було зупинено спецдозвіл. Крім зрозумілих переваг для Держави, механізм повинен стимулювати менеджмент надрокористувача підтримувати неперервність виробничого циклу і цінність активу (наприклад, на випадок, якщо в судовому порядку буде відновлено права власника активу, то власне актив не буде знецінено простоєм), а також захистить інтереси трудових колективів видобувних підприємств.