VIII Міжнародна науково-практична конференція ДКЗ відбудеться у жовтні

VIII Міжнародна науково-практична конференція ДКЗ відбудеться у жовтні

Державна комісія України по запасах корисних копалин запрошує взяти участь у Восьмій міжнародній науково-практичній конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», що відбудеться 9-12 жовтня 2023 року в м. Львів.

Конференція проходитиме за підтримки Державної служби геології та надр України, ЛНУ імені Івана Франка, ІФНТУНГ, КНУ імені Тараса Шевченка, Інституту геологічних наук НАН України.

Протягом 2014–21 рр. проведені сім міжнародних науково-практичних конференцій «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». Дані заходи отримали позитивні відгуки і значне зацікавлення фахівців провідних державних та приватних компаній геологічної, гірничо- та нафтодобувних галузей, надрокористувачів, а також міжнародних представників.

Метою Конференції є підвищення ролі надрокористування в Україні, розвиток міжнародного співробітництва з питань надрокористування, вирішення питань залучення інвестицій в мінерально-сировинний комплекс держави, обмін досвідом з геологічного вивчення та використання надр; обговорення актуальних проблем геологічної галузі й надрокористування; проблеми нарощення мінерально-сировинної бази України, визначення нових напрямів наукових досліджень.

Форми участі: делегатська участь або виступ із доповіддю.

Основні тематичні напрями:

  • Реформування сфери використання надр: прозорість, відкритість, доступність;
  • Управління ресурсами корисних копалин для сталого розвитку;
  • Інвестиційний потенціал мінерально-сировинної бази України;
  • Методика і практика геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин за різними класифікаційними системами;
  • Енергетична незалежність України. Нарощування енергетичного потенціалу держави;
  • Критична сировина: глобальні перспективи для України;
  • Екологічні проблеми у зв’язку з розробкою родовищ корисних копалин;
  • Використання підземних вод. Переоцінка запасів та ресурсів підземних вод;
  • Відновлювані джерела енергії;
  • Водень – перспективи енергії майбутнього.

Додаткова інформація доступна на сайті Восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» conf.dkz.gov.ua, а також  за телефонами в м. Києві +38 (044) 285-75-76,  +38 (097) 349-51-43 (секретар конференції Бала Ганна Ростиславівна).

Форму реєстрації для участі в конференції необхідно заповнити на сайті conf.dkz.gov.ua до 01 жовтня 2023 року.

Шаблон тез доповідей доступний для завантаження на сайті conf.dkz.gov.ua.

Тези доповідей приймаються до 01 жовтня 2023 року.

Учасники Конференції мають змогу обрати місце проживання, згідно з власними побажаннями.