Геоінформ запровадив послугу передпроєктного моніторингу

Геоінформ запровадив послугу передпроєктного моніторингу
Джерело: Геоінформ України

Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України» (ДНВП «Геоінформ України») запровадило нову послугу для ринку надрокористування: «Проведення передпроєктного моніторингу ділянки надр, що пропонується для отримання спеціального дозволу на користування надрами через електронний аукціон».

«Цільова аудиторія – потенційні учасники аукціону, що оголошений за ініціативи іншого надрокористувача. Результати отримання послуги суттєво знизять ризики для замовника щодо отримання спецдозволу на ділянку, де надрокористування обмежене або неможливе», – йдеться у дописі Геоінформу.

Як зазначається на сайті ДНВП, вартість послуги починається з 59 802 грн та визначається в залежності від наявності інформації, строку виконання робіт та їх складності, необхідності виїзду на місце планованої діяльності, тощо.

Якість підготовки спецдозволів
до продажу критикував Руслан Стрілець

Перелік контролів, що проводяться під час надання послуги передпроектного моніторингу ділянки надр, що пропонується для отримання спеціального дозволу на користування надрами через електронний аукціон:

 • відповідність якості корисної копалини об’єкта надрокористування визначеної в протоколі затвердження запасів сучасним технологічним вимогам;
 • наявність на території спеціального дозволу на користування надрами охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду визначених в ст. 39, 40 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • наявність земельних ділянок, зареєстрованих у Держземкадастрі із зазначенням форми їх власності та призначення відповідно до оновлюваних даних Держземкадастру;
 • наявність прибережних захисних смуг по берегах річок та навколо водойм в межах ділянки надр відповідно до ст. 88 Водного кодексу України;
 • наявність поруч джерел техногенного забруднення, в сумі з якими техногенне навантаження об’єкту надрокористування
  перевищить допустимі норми;
 • наявність зон санітарної охорони водних об’єктів у районах забору води дляцентралізованого водопостачання населення,
  лікувальних та оздоровчих потреб відповідно до Постанови КМУ від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об`єктів»;
 • наявність санітарно-захисних зон, встановлених для населених пунктів відповідно до Додатку N 4 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. N 173 (розділ Підприємства по видобуванню руд та нерудних копалин);
 • наявність охоронних зон електричних мереж, встановлених відповідно до ст. 24 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;
 • наявність охоронних зон магістральних трубопроводів, трубопроводів середнього та низького тиску, встановлених відповідно до ст. 11 Закону України «Про трубопровідний транспорт»;
 • наявність зон охорони об’єктів культурної спадщини, встановлених відповідно до ч. 2 ст. 54 Земельного кодексу України, ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

 • наявність зон охорони вздовж авто і залізничних шляхів та інших об’єктів транспорту,встановлених відповідно до ст. 73 Земельного кодексу України, ст. 11, 23 Закону України «Про транспорт», ст. 6 Закону України «Про залізничний транспорт»;
 • наявність зон охорони ліній та інших об’єктів зв’язку, встановлених відповідно до ст. 75 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про електронні комунікації», постанова КМУ від 29.01.1996 № 135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв’язку»;
 • наявність зон охорони об’єктів гідрометеорологічної діяльності, встановлених відповідно до ст. 13 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність», постанови КМУ від 11.12.1999 № 2262 «Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання»;
 • наявність зон охорони геодезичних пунктів, встановлених відповідно до ст. 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанови КМУ від 08.11.2017 № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» ;
 • наявність на території спеціального дозволу на користування надрами видів рослинного і тваринного світу, які підлягають особливій охороні та занесені до Червоної книги України, що вимагає дій, передбачених ст. 10 Закону України «Про Червону книгу України».
Про важливість перепроєктного
моніторингу читайте також
у блозі Олександра Гневуша

За результатом надання послуги замовник отримає інформацію про чинники, які можуть суттєво обмежити або унеможливити користування надрами в межах спеціального дозволу, який пропонується для отримання через аукціон.

Послуга виконується шляхом аналізу наявних в ДНВП «Геоінформ України» та доступних у відкритих джерелах даних щодо присутності на території майбутнього спеціального дозволу чинників, які обмежують або унеможливлюють надрокористування.

За домовленістю для отримання інформації у місцевих органах влади, установах і підприємствах, а також для визначення ситуації на місці в район розташування спеціального дозволу можуть відряджатися спеціалісти підприємства.