Рекультивація: як це робить VESCO

Рекультивація: як це робить VESCO

Від редакції: Порушення земель відкритими гірничими роботами під час видобування корисних копалин – точка болю для громад по всій Україні. І мова не тільки про наслідки неконтрольованих бурштинових промислів і хаотичних спроб держави виправити ситуацію. Побоювання громадян щодо порушення і нерекультивації земель часто стають на заваді планам з розробки покладів корисних копалин, навіть якщо за справу береть порядний, соціально відповідальний бізнес. На жаль, ці побоювання небезпідставні. Адже далеко не всі надрокористувачі рекультивують порушені ділянки так, як належить (якщо взагалі рекультивують).

Питання рекультивації набувають особливої ваги сьогодні, коли силами Державної служби геології та надр України, галузь втрачає “ексклюзивність”, і залучає нових інвесторів, які ніколи не працювали в надрах.

Тому ми вирішили запитати про рекультивацію у кількох потужних надрокористувачів, які мають, чим поділитися*. Першими відповіли в групі компаній VESCO (4 компанії, 12 спецдозволів на користування надрами). 

Довідково: До групи підприємств VESCO належать підприємства ПрАТ “Веско” (спецдозволи №№ 1975891, 6180, 6409), ПрАТ “Дружківське рудоуправління” (спецдозволи №№ 368, 369, 4320, 5840, 6404), ПрАТ “Огнеупорнеруд” (спецдозвіл №840). В 2021 р. розпочато інтеграцію в групу АТ “Часівоярський вогнетривкий комбінат” (спецдозволи №№ 742, 2904).

Рекультивація – це важливо

Безпека, захист здоров’я та навколишнього середовища – пріоритетне завдання підприємств, які ведуть бізнес відповідально. Рекультивація відпрацьованих земель – один із інструментів його реалізації. Для підприємств VESCO він є ключовим. По-перше, відновлення територій, які зазнали шкоди через відкриті гірничі роботи під час видобутку корисних копалин, дозволяє поповнювати земельні ресурси, які вибувають із сільськогосподарського обігу, та покращувати умови життя людей у гірничопромислових районах, мінімізуючи вплив виробництва на екологію. Це є стратегічною метою компанії в частині соціальної відповідальності.  

По-друге, вимоги щодо рекультивації закріплені законодавством, зазначені у спеціальному дозволі на користування надрами, у проєкті розробки та рекультивації кар’єру, а також у низці Законів і Кодексів України.  

По-третє, крім зазначених вище причин, для VESCO є й економічна доцільність у виконанні робіт із рекультивації. Це дозволяє щорічно підготовлювати площі та повертати їх в комунальну власність землекористувачам, тим самим зменшуючи обсяг орендованих підприємством земель.  

Просто затопити кар’єр – не вихід 

Для VESCO затоплення кар’єрів – неприйнятний підхід. Усі площі після відпрацювання рекультивують. Напрямки рекультивації, що застосовуються компанією: сільськогосподарська та лісогосподарська. Залежно від визначеного за проєктом виду відновлення земель VESCO або повністю відновлює лісонасадження, або виконує на площі 80 % сільськогосподарської рекультивації та близько 20 % – лісонасаджень з огляду на те, що можуть сформуватися схили, непридатні для сільськогосподарської експлуатації. 

За останні п’ять років підприємства групи VESCO здійснили сільськогосподарську рекультивацію на площах у 223 га, в межах лісогосподарської рекультивації висадили 268 га лісу і багаторічних трав. Для використання в сільському господарстві землекористувачам повернуто 184 га, зокрема ріллі – 145 га, пасовищ – 39 га.

Рекультивація – це про баланс

VESCO приділяє особливу увагу тому, щоб зменшити вплив виробництва на екологію. Тому рекультивація є важливим і невід’ємним етапом процесу видобування корисних копалин. Наша мета – розвивати бізнес з огляду на баланс економічних інтересів та екологічної стабільності, щоб у кінцевому підсумку повернути освоєним землям екологічно прийнятний ландшафт. Поставленої мети досягаємо, використовуючи екологічно ефективні технології під час ведення діяльності з видобутку глини. Приділяємо особливу увагу поліпшенню складу ґрунту шляхом внесення комплексу добрив під час виконання сільськогосподарської рекультивації, таким чином компанія повертає землекористувачам землі кращої якості. Формуємо оптимальний склад ґрунтів також під час висаджування лісонасаджень, що підвищує приживлюваність саджанців. 

Фото рекультивованої ділянки

З огляду на стратегічну мету, спрямовану на екологічну відповідальність, компанія ставить перед собою завдання рекультивації порушених земель усіх категорій, а також прилеглих земельних ділянок. Здійснення землевпорядного і технологічного проєктування об’єктів виконується з неухильним дотриманням міжнародних стандартів проєктування, що передбачає дбайливе ставлення до природи. 

 

Рекультивація – багатоетапний процес

Відновлення відпрацьованих земель та їх здавання землекористувачам виконується безперервно. Зазвичай здаємо частину рекультивованих площ діючих кар’єрів.

Є успішний досвід проведення комплексу рекультиваційних робіт на кар’єрі № 3.4 ПрАТ “Огнеупорнеруд” після повного завершення відпрацювання кар’єра. Кар’єр розроблявся з 2009 до 2016 року на площі понад 100 га.  Під час передачі земель у комунальну власність землекористувачам порушень щодо виконаних робіт не виявлено, зараз землі активно використовуються в сільському господарстві. 

Процес рекультивації – це дійсно значний обсяг робіт, який здійснюється у три послідовні етапи: підготовчий, технічний і біологічний, відповідно до вимог ДСТУ 17.5.1.01.

Підготовчий етап рекультивації охоплює обстеження вже порушених земель або земель, що порушуються, виконання техніко-економічних обґрунтувань і технічних робочих проєктів із рекультивації.

Етап гірничотехнічної рекультивації відбувається, коли вироблений простір кар’єра засипають розкривними породами і відновлюють природний ландшафт, готуючи землю до сільськогосподарських і лісогосподарських робіт. Потім настає період біологічного етапу. І тут є два види відновлення земель, вибір яких залежить від подальшого їх використання та призначення. Якщо ділянка буде застосована в сільському господарстві, то на порушених землях сільськогосподарських угідь відновлять польовий ландшафт. Земля також може бути використана для лісонасадження.

Завдяки низці експериментів працівники дільниці лісотехнічної рекультивації VESCO вивели оптимальну формулу успішної лісогосподарської рекультивації – висаджують хвойні та листяні дерева. На відвалах ліс висаджують вручну. На рівній поверхні роботу полегшує посадкова машина. За саджанцями доглядають три роки, просапуючи їх і спостерігаючи за приживлюваністю. 

Тут був кар’єр. Фото рекультивованої ділянки

Якщо проєкт передбачає сільськогосподарську рекультивацію, задіюють механізовані сівалки. Ґрунтопокривні трави – стоколос безостий і азотовмісний еспарцет – висіваються після внесення мінеральних добрив. Для відновлення ґрунту вони є оптимальними. За пасовищем доглядають три роки, проводячи регулярний покіс трави. Через три роки власникам земель здаються пасовища, придатні для випасу худоби, які згодом можуть бути переведені в поля для сільськогосподарської діяльності, так званій ріллі. 

Висадження саджанців і посів трави починаються рано навесні. А все для того, щоб приживлюваність саджанців і схожість трави була високою. Потрібно встигнути до настання спекотного літа. Відсоток приживлюваності саджанців на ділянках рекультивації VESCO досить високий – 86-90 %.

Через три роки після біологічної рекультивації робиться аналіз ґрунту, складається агрохімічний паспорт земельної ділянки. Підсумкові показники є свідченням того, що компанія в повному обсязі виконала свої зобов’язання і ґрунт придатний до подальшого використання.

 

Рекультивація – це дорого?

Витрати на гірничотехнічну та біологічну рекультивацію в 2020 році за ділянками групи підприємств VESCO становили понад 60 млн гривень, що сягає близько 8 % від виробничих витрат періоду.

Як приклад, для розуміння вартості лісогосподарської рекультивації, що виконується підрядною організацією, висаджування сіянців акації, шипшини, клена, в’яза, ясена, бирючини, скумпії на площі 27 га вже цієї весни для компанії обійдеться в 653 тис. гривень. 

 

Рекультивація – справа фахівців  

Проєкти розробки і рекультивації виконуються як профільними фахівцями VESCO, так і підрядними організаціями, зважаючи на необхідність виконання великої кількості проєктів одночасно. Головні вимоги до підрядної організації-розробника проєкту – це наявність сертифікованого ГІПа (головного інженера проєкту), який має кваліфікаційний сертифікат атестаційної архітектурно-будівельної комісії Мінрегіонбуду, а також досвід проєктування аналогічних проєктів розробки родовищ із отриманням позитивних висновків низки експертиз. Це може бути як державна організація, так і приватна компанія.

У структурі технічного відділу групи підприємств VESCO розробку проєктів здійснює один ГІП і два інженери-проєктувальники. Процес проєктування з огляду на складність об’єкта може тривати від 6 до 24 місяців. Тільки за останні 3 роки для підприємств групи VESCO розроблені 26 проєктів розробки і рекультивації, до того ж 11 проходять необхідні експертизи і ще 3 – у процесі розробки.

Техніка для рекультивації

Залежно від затвердженого проєкту рекультивації для її виконання може бути використана автотранспортна і безтранспортна схеми.

Рекультивація – робота для важкої техніки

Автотранспортна схема передбачає задіювання до 8 розкривних комплексів, що складаються з екваторів Volvo EC 480, CATERPILLAR 336D2L, автосамоскидів Volvo FMX, Volvo A40G, Scania P440R вантажопідйомністю до 40 т, а також бульдозерів Dresta TD-20, CAT D6R. Цим технологічним обладнанням керують понад 200 працівників цеху розкривних робіт. 

Безтранспортна система передбачає виконання робіт екскаваторами крокуючими типу ЕШ 10/70, 11/70 виробництва НКМЗ. Їх в компанії 10 одиниць, керує ними 90 осіб.

На об’єктах VESCO працює 10 екскаваторів крокуючих типу ЕШ 10/70, 11/70 виробництва НКМЗ. Керує ними 90 осіб

Обсяги розкривних і рекультиваційних робіт плануються з огляду на необхідну кількість видобутку сировини для забезпечення відвантаження клієнтам в повному обсязі. Процес рекультивації відбувається одночасно із розкривними роботами. У разі збільшення попиту на продукцію збільшуються обсяги розкривних і рекультиваційних робіт, і VESCO може залучати підрядні організації для виконання частини обсягів. Головні критерії вибору підрядника – це наявність сучасного обладнання, яке відповідає міжнародним стандартам, а також кваліфікований персонал. 

Сільськогосподарська рекультивація та догляд за лісогосподарською виконується персоналом ділянки лісотехнічної рекультивації VESCO. Первісна лісогосподарська та підсаджування саджанців у період догляду в повному обсязі виконується підрядними організаціями.

 

За фото дякуємо прес-службі VESCO.

Сайт компанії: https://www.vesco.com.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/vescocompany

Instagram: https://www.instagram.com/vesco.company/

 

*Якщо Ваша компанія також відповідально ставиться до рекультивації, і Ви хочете розповісти про досвід відновлення пошкоджених земель – не вагаючись, пишіть нам! Контакти тут.

 

Читайте також: Які спецдозволи на користування надрами можна купити у квітні?

Читайте також: Володимир Семенюк: Smart Energy розглядає можливість експансії на захід України

Читайте також: Андрій Бродський: “Черга з бажаючих купити ОГХК – блеф!”

Читайте також: Піщані потоки. Кому дозволено видобувати пісок з Десни, Дніпра і Південного Бугу?