Електронний кабінет надрокористувача: заюстовано нове Положення

Електронний кабінет надрокористувача: заюстовано нове Положення
Джерело фото: https://www.geo.gov.ua/

ОНОВЛЕНО: За даними Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, відповідний наказ Міндовкілля опублікований і набув чинності 16.05.2023

 

01.05.2023 Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про електронний кабінет надрокористувача» від 28.03.2023 №177. Повідомляє ІА NADRA.INFO із посиланням на дані платформи LIGA360.

«Міндовкілля наказом від 28.03.2023 №177 затвердило Положення про електронний кабінет надрокористувача.

Цим Положенням визначаються загальні засади функціонування електронного кабінету надрокористувача, створеного з метою реалізації заявниками/надрокористувачами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх прав та обов’язків, визначених Кодексом про надра та іншими нормативно-правовими актами у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 травня 2023 р. за N 709/39765 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до Положення, Функціональними можливостями Електронного кабінету забезпечується:

1) доступ користувачів Електронного кабінету до відповідного автоматизованого робочого місця після проходження процедури електронної ідентифікації / автентифікації в установленому законодавством порядку, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису та/або печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

2) можливість створення, редагування, завантаження та подання документів та інформації, а також автоматична реєстрація поданих електронних документів;

3) отримання інформації (відомостей та/або даних) про стан та результати розгляду поданих заяв і документів;

4) отримання інформації про заплановані держателем Електронного кабінету контрольні заходи;

5) внесення/зміна інформації про себе під час подання відповідних даних;

6) автоматизація процесів створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації (відомостей та/або даних), а також створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання електронних документів у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

7) отримання, опрацювання та розгляд електронних документів з автоматичною фіксацією часу надсилання та часу отримання, а також цілісність і достовірність електронних документів;

8) автоматизована фіксація всіх дій користувачів Електронного кабінету;

9) об’єктивність, актуальність, достовірність, повнота та захищеність інформації (відомостей та/або даних), які містяться в Електронному кабінеті, від несанкціонованих змін;

10) проведення автоматичного аналізу внесеної/створеної інформації (відомостей та/або даних) щодо її відповідності вимогам законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, відповідності формату, логічності та достовірності;

11) здійснення автоматичного контролю за наповненістю та підтвердженням цілісності електронних документів;

12) управління правами доступу до інформації (відомостей та/або даних), що міститься в електронних документах;

13) доступність інформації (відомостей та/або даних) для користувачів Електронного кабінету з інвалідністю згідно з вимогами ДСТУ EN 301 549:2022 “Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ”;

14) здійснення пошуку та перегляду інформації (відомостей та/або даних) в Електронному кабінеті з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

15) збереження, автоматичне резервування і відновлення інформації (відомостей та/або даних), що внесена до Електронного кабінету, забезпечення безперебійного доступу до Електронного кабінету;

16) можливість використання для внесення та систематизації інформації (відомостей та/або даних) відповідних класифікаторів, довідників, словників та баз даних, які ведуться державним науково-виробничим підприємством “Державний інформаційний геологічний фонд України”, центральними органами виконавчої влади;

17) можливість створення та подання в установленому законодавством порядку заяв та документів:

  • на отримання спеціального дозволу на користування надрами;
  • на продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами;
  • на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами;
  • на внесення змін до угоди про умови користування надрами;
  • для ініціювання ділянки надр для виставлення на аукціон;
  • для реєстрації артезіанських свердловин;
  • для реєстрації нафтових та газових свердловин;

18) можливість створення та подання в установленому законодавством порядку заяв щодо державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, та переліків об’єктів робіт та досліджень з геологічного вивчення надр за формою 3-ГР;

19) можливість створення та подання в установленому законодавством порядку форм звітності 5-ГР, 6-ГР, 7-ГР;

20) автоматичне відображення статусу спеціального дозволу на користування надрами в базі спеціальних дозволів на користування надрами;

21) надання витягів з реєстрів та баз даних, які формуються засобами Електронного кабінету;

22) візуалізація за допомогою ГІС контурів ділянок надр діючих спеціальних дозволів заявника/надрокористувача;

23) візуалізація за допомогою ГІС контурів ділянки надр, координати якої вводяться заявником/надрокористувачем при формуванні відповідної заяви на отримання спеціального дозволу;

24) перевірка введених заявником/надрокористувачем координат ділянки надр на перетин з ділянками надр з діючими спеціальними дозволами, щодо яких подані відповідні заяви, оголошено конкурс на укладення угод про розподіл продукції, контурами планів підрахунку запасів корисних копалин, об’єктами природно-заповідного фонду, контурами ділянок надр, стосовно яких отримано відповідний висновок з оцінки впливу на довкілля, з автоматичним корегуванням контурів та їх візуалізацією за допомогою ГІС, у разі встановлення таких перетинів;

25) подання інформації держателю Електронного кабінету про усунення порушень, встановлених у приписах та виявлених під час здійснення заходів державного геологічного контролю за проведенням робіт з геологічного вивчення та раціонального і ефективного використання надр;

26) підписання угоди про умови користування надрами;

27) подання щорічної звітності про виконання програми робіт передбаченої угодою про умови користування надрами;

28) розміщення інформаційного листа щодо розміру плати (збору) за надання спеціального дозволу на користування надрами, продовження строку його дії, внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами, якщо таку плату (збір) встановлено статтями 28, 34 або статтею 39 Кодексу України про надра (далі – плата (збір)), з одночасним направленням такого листа на адресу електронної пошти заявника/надрокористувача;

29) інші функціональні можливості Електронного кабінету, визначені законодавством.

 

Зауважимо, наказ Міндовкілля від 28.03.2023 визнає таким, що втратив чинність попередній наказ про порядок функціонування електронного кабінату надрокористувача, від 05.09.2022 №342, який було зареєстровано в Мінʼюсті 21.10.2022 за №1302/38638.

Водночас, у розділі Законодавство України на офіційному сайті Верховної Ради України станом на 09:00 17.05.2023 наказ Міндовкілля від 05.09.2022 №342 досі вказано як чинний.

 

«Нами було розроблено Електронний кабінет надрокористувача – продукт, який, за оцінкою Асоціації Європейських геологічних служб, не має аналогів у Європі. Із листопада 2022 р. – кожен заявник вже міг спілкуватися онлайн з державою через свій особистий кабінет. А починаючи з 28.03.2023 подати заяву дозволено лише онлайн – паперові пакети служба більше не прийматиме. Такі інструменти дозволяють суттєво спростити процеси, нівелювати бюрократичні можливості впливу на систему, а також сприяють відкритості публічних геологічних даних, що має сприяти активізації роботи галузі надрокористування. На сьогоднішній момент ми плануємо розширити його (Електронного кабінету) функціонал: [на додачу] до подання заяв на спецдозволи – також цього року зʼявляться такі опції, як звітування через електронний кабінет про діяльність надрокористувача, а також можливість реєстрації здійснення геологічних робіт і досліджень.

Наступний етап, після того як надрокористувач, користуючись ЕЦП, заходить в Е-кабінет, співробітники служби (вони теж мають відповідний функціонал) перевіряють документацію у своїх електронних кабінетах. Потім в електронному кабінеті відбувається погодження (в разі його наявності) іншими органами державної влади, і, нарешті, оцей традиційний бланк – до якого вже багато хто звик за останні роки – він втратить свою чинність і перейде виключно в електронний формат. Після того, як ми запустимо Державний реєстр спецдозволів на користування надрами.

Враховуючи потребу у захисті такої системи, її розробки, сертифікації державними органами, ми плануємо закінчити цю роботу до кінця цього року – за оптимістичними очікуваннями», – прогнозував Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах під час публічного звіту про роботу Держгеонадр у 2022 році.

 

Про початок роботи Електронного кабінету надрокористувача в Державній службі геології та надр України заявляли в листопаді 2022 р.. «Запуск е-кабінету є вагомим результатом спільної роботи Міндовкілля та Держгеонадр у діджиталізації сфери надрокористування, – зауважував Роман Опімах. – Електронний кабінет – це зручний сервіс покликаний пришвидшити процес опрацювання поданих заяв та зменшити кількість повернення документів надрокористувачам через допущені ними технічні помилки. Ми плануємо розширювати його функціонал, а також працюємо над переведенням усіх можливих послуг в онлайн режим».

 

В січні 2022 р. забезпечення впровадження «Електронного кабінету надрокористувача» було покладено на новопризначеного заступника Голови Держгеонадр з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергія Дехтяренка.

 

Про плани Держгеонадр і профільного міністерства запустити інтерактивний сервіс Електронний кабінет надрокористувача ще влітку 2019 року заявляв тодішній очільник Служби Олег Кирилюк.