Тетяна Кшановська: Перерахунок координат. Як не втратити запаси, виконуючи нові вимоги 615-ї постанови КМУ?

Тетяна Кшановська: Перерахунок координат. Як не втратити запаси, виконуючи нові вимоги 615-ї постанови КМУ?
Тетяна Кшановська, геолог Геологічної інвестиційної групи

Авторський блог

Після внесення останніх змін, в липні цього року, до Постанови №615 Кабінету Міністрів України, всі надрокористувачі, для отримання нових спеціальних дозволів на вивчення і видобування, зобов’язані  подавати  координати кутових точок ділянки родовища виключно в географічній системі WGS 84 з точністю не менше однієї десятої секунди.

До нововведення, спеціальні дозволи видавалися з координатами кутових точок ділянки/родовища в географічній системі координат Пулково-42 з похибкою менш як 1 секунда. Підрахункові плани до звітів з детальної розвідки родовищ (та інші графічні додатки) робляться в прямокутних системах координат (Умовній; УСК-2000; СК-63).  При отриманні спеціального дозволу на видобування  географічні координати знімаються графічним методом з підрахункового плану. Наступним кроком  кутові точки округлювалися до 1 секунди. Таким чином похибка між кутовою точкою на підрахунковому плані та спеціальному дозволі могла складати до 20-30 м. В нових змінах до Постанови №615 ця похибка не може перевищувати 2-3 м.

Для ітераційного перерахунку координат з системи координат Пулково-42 в WGS-84 Державна служба геології та надр України рекомендує використовувати калькулятор розміщений на сайті https://nadra.gov.ua/area/appcalculation. При перерахунку він дає похибку від 7-15 м, що залежить від розташування родовища.

Після нововведень надрокористувачі зіткнулися/можуть зіткнутися з наступними проблемами:

  • графічні матеріали, що подаються разом із Заявою на отримання спеціального дозволу, готувалися за старими правилами, а зараз необхідно подавати за новими, відповідно накопичується похибка між кутовою точкою межі підрахунку запасів з підрахункового плану та  кутовою точкою координат спеціального дозволу на 15-45 м.
  • для вже наданих спеціальних дозволів на видобування під час перевірки або внесення змін  може відбутися “казус”, оскільки за старими правилами похибка складала до 20-30 м, а зараз не повинна перевищувати 2-3 м.

 

Наскільки критичною є похибка в перерахунку координат і, чи насправді це має такі наслідки для бізнесу та галузі загалом?

Для розуміння наскільки є критичним перерахунок координат між системами, розглянемо на прикладі ділянки піску “Умовна” (зображення №1).

Надрокористувач провів геологорозвідувальні роботи на своїй ділянці землі. Були підраховані та  затверджені запаси піску в контурі його земельного відводу в кількості 3798 тис. м3 (зображення №1, фіолетовий контур). До 29.07.2022 для отримання спеціального дозволу на видобування, кутові точки – межі підрахованих запасів подавалися з округленням до 1 секунди. В процесі округлення до 1 секунди кутових точок на даному прикладі відбулося зміщення на 10-23 м (зображення №1, червоний контур). Таке зміщення дасть 0,849 га втрати площі з затвердженими запасами корисної копалини і 169 тис. м3 сировини.

Оскільки зараз необхідно в Заяві на отримання та/або внесення змін до дозволу на видобування з додатками  подавати координати в географічній системі WGS-84, попередньо обов’язково зробити ітераційний перерахунок за допомогою калькулятору, що розташований за посиланням https://nadra.gov.ua/area/appcalculation. В такому випадку при перерахунку відбувається зміщення між кутовими точками на 10 м (зображення №1, помаранчевий контур). Ця похибка дає 0,513 га втрати площі і 102 тис. м3 самих запасів.

В підсумку надрокористувач втрачає 1.36 га площі та 272,6 тис. м3 піску. Якщо раніше замовник не мав би жодних проблем зі своїм спеціальним дозволом по ділянці “Умовна”, то тепер, за новими правилами, виникнуть проблеми:

  • втрата запасів за межами спеціального дозволу;
  • анулювання спеціального дозволу;

На сьогодні надрокористувач може діяти наступним чином:

  • піти на ризик та проводити розробку родовища згідно з підрахунковим планом і відповідно до проєкту розробки, виступаючи на 20-30 м за межі спеціального дозволу;
  • спробувати внести зміни в спеціальний дозвіл, згідно п.17 пп.4 ПКМУ №615 (виявлення надрокористувачем після отримання дозволу описок, очевидних помилок), які найімовірніше не погодять;
  • подавати заяву для отримання спеціального дозволу з метою одноразового розширення меж до 50 відсотків та її геологічного вивчення, в такому випадку надрокористувачу доведеться повторно досліджувати вже вивчену ділянку та вкладати додаткові кошти;
  • втратити 272 тис. м3 запасів піску та проводити розробку родовища лише на залишковій площі.
Зображення №1. Оглядова карта ділянки, зображення ТОВ “Геологічна інвестиційна група”

 

Шляхи вирішення: що робити надрокористувачам сьогодні, щоб не втратити спецдозвіл та освоєні території?

Розв’язати цю проблему доволі просто, якщо надрокористувачам нададуть можливість вносити зміни в спеціальний дозвіл у разі: коригування географічних координат відповідно до межі підрахунку запасів корисної копалини з підрахункового плану на певний термін (2-3 роки) від моменту введення в дію редакції від  29.07.2022 ПКМУ  №615.

Примітка. Якщо спеціальний дозвіл, отриманий на кілька корисних копалин, то координати кутових точок включають підрахункові межі всіх корисних копалин.

 

Чи можуть надрокористувачі зловживати під час коригування координат?

Так, надрокористувачі можуть спробувати зловживати цією поправкою. Пропонуємо встановити додаткові правила:

  1. кориговані координати кутових точок в системі координат WGS-84 не повинні відрізнятися від попередньо наданих координат більше ніж на 2 секунди.
  2. якщо різниця координат складає більше ніж 2 секунди, надрокористувач зобов’язаний замовити послугу у ДНВП “Геоінформ України” з метою “визначення координат кутових точок актуального плану підрахунку запасів в системі WGS-84”. Визначені координати мають узгодити ДНВП “Геоінформ України” і надрокористувач.

 

Наші пропозиції:

Після придбання спеціального дозволу на користування надрами, для того, щоб розпочати видобуток корисних копалин, надрокористувачу необхідно оформити земельний відвід. Земельний відвід оформляється таким чином: оформлення власності на земельну ділянку (купівля) або укладення договору оренди (сервітуту). Проте землевласник може завищувати ціну на землю або відмовитися від її продажу, чи надання в оренду.

Тож доцільно перед вибором об’єкта інвестування ретельно дослідити земельне питання. Вже зараз надрокористувачі перед номінуванням родовища/ділянки на аукціон, першочергово вирішують земельне питання. В майбутньому така практика ставатиме більш поширеною.

Варто зазначити, що координати кутових точок земельних ділянок визначаються в прямокутній системі координат УСК-2000, а підрахункові плані плани і детальна розвідка також робиться в прямокутних системах координат.  Спеціальний дозвіл, своєю чергою,  надається в географічній системі координат WGS-84.

Аби в майбутньому уникнути похибок в 7-15 м при перерахунках між двома різними системами, пропонується дублювати каталог географічних координат WGS-84, каталогом кутових точок прямокутної системи координат УСК-2000. Кутові точки двох різних систем можна знімати графічним методом з точністю до 0,5 м в спеціалізованих програмах (ArcGis, QGIS, MapInfo, AutoCAD).

 

Автор блогу: Тетяна Кшановська, геолог Геологічної інвестиційної групи 

Оригінальний текст опубліковано за посиланням